От тук можете да се запознаете с регламента на фестивал „Фолклорна магия“:

ВИЖТЕ РЕГЛАМЕНТА НА ФОЛКЛОРНИЯ ФЕСТИВАЛ „ФОЛКЛОРНА МАГИЯ“