Телефон за търговци, изложители и занаятчии:  0888 66 22 93

Телефон за участници и разяснения по регламента: 0887 43 80 43  –  Цветан Колев

PR на фестивала: 0886 00 66 13 – Лилиан Георгиева

e-mail: folklornamagia@fenfolktv.bg

Адрес: София, ул. Гюешево 85, ет. 4